Länsarbetsnämnden i Hallands län får inte avsluta upphandling

Länsarbetsnämnden i Hallands län har beslutat att upphandla industriteknisk arbetsmarknadsutbildning. I länsarbetsnämndens anbudsförfrågan specificerades att de för upphandlingen aktuella utbildningarna skulle bedrivas i Halmstad, Falkenberg och Varberg. I praktiken innebar detta att endast en utbildningsanordnare med verksamhet i dessa orter kunde komma ifråga. Någon verklig anbudstävlan kunde därför inte förekomma.

Länsrätten har beslutat att upphandlingen omedelbart ska avbrytas. Länsrätten menar vidare att Länsarbetsnämnden i Hallands län har utformat förutsättningarna för upphandlingen så att det ensidigt gynnar Lernia AB, före detta AmuGruppen.

Fallet har anmälts till Konkurrenskommissionen som är en fristående expertgrupp sammankallad av Den Nya Välfärden. Kommissionen uppmärksammar och utreder fall där offentliga organ snedvrider konkurrensen.

Konkurrenskommissionen har gjort bedömningen att Länsarbetsnämnden begränsat förutsättningarna till enbart de kursorter där en tidigare leverantör det statliga Lernia AB (före detta AmuGruppen) bedriver verksamhet. Dessa begränsningar har till synes inga affärsmässiga skäl.

 

Läs utredningen här: KKO 00- 057