Burlövs kommun bryter mot lagen

Burlövs kommun har på ett flertal punkter överträtt de lagar och bestämmelser som bland annat tillkommit för att säkerställa konkurrensen. Den bedömningen gör Konkurrenskommissionen som är en fristående expertgrupp sammankallad av Den Nya Välfärden. Kommissionen som uppmärksammar och utreder fall där offentliga organ snedvrider konkurrensen.

Burlövs kommun har i Arlöv etablerat ett gym i den kommunala simhallen vilket konkurrerar med privata gymföretag på orten. Kommunen har också, utan konkurrensupphandling, tecknat ett avtal med ett privat företag (Gymentreprenören) om installationer av träningsutrustning. Dessutom är avgifterna utformade så att entréavgiften till en biljettkombination av både bad och gym är rabatterad, det vill säga enbart bad kostar 20 kronor, enbart gym kostar 20 kronor medan entréavgiften till både bad och gym kostar 30 kronor. Alltså subventioneras gymmet med 50 procent.

I Arlöv finns även ett privatägt gym och i regionen finns det ytterligare etablering av privata gym. Kommunens subvention av gymmet i simhallen snedvrider konkurrensen. Genom sitt agerande har Burlövs kommun på ett flertal punkter överträtt de lagar och bestämmelser som bland annat tillkommit för att säkerställa konkurrensen, menar Konkurrenskommission.

 

Läs utredningen här: KKO 00- 054-056