Norrtälje kommun backar efter kritik

Norrtälje kommuns upphandling av städtjänster anmodades anbudsgivarna att ange om de avser att överta kommunens anställda personal eller inte. Dessa anbudsgivare skulle i så fall felaktigt bedömas på ett förmånligare sätt än de övriga.

Konkurrenskommissionen är en fristående expertgrupp sammankallad av Den Nya Välfärden har granskat fallet. Kommissionen uppmärksammar och utreder fall där offentliga organ snedvrider konkurrensen.

Enligt anställningsskyddslagen och EGdirektivet om övergång av personal förligger en tvingande skyldighet för företagen att överta ansvaret för befintlig personal vid så kallad ”övergång av verksamhet”. Om den aktuella städupphandlingen är en sådan verksamhetsövergång måste samtliga anbudsgivare överta kommunens städpersonal. Huruvida städverksamhetens övergång lyder under denna lagstiftning får avgöras av domstol.

Oavsett detta synes Norrtälje kommuns utformning av den aktuella städupphandlingen kunna ifrågasättas. Antingen är anställningsskyddslagen och EGdirektivet tillämpliga och då måste alla anbudsgivare överta personalen. Eller också är lagen och direktiven inte tillämpliga och då är önskemålet om att företaget ska överta den befintliga personalen inte förenligt med lagen om offentlig upphandling, menar Konkurrenskommissionen.

Norrtälje kommun har numera frångått kravet att överta personal.

 

Läs utredningen här: KKO 00- 059