Landstinget sätter konkurrensen ur spel

Jämtlands läns landsting har köpt konsulttjänster för företagsförmedling i strid med lagen om offentlig upphandling. Dessutom har landstinget betalat konsulterna mer än vad avtalet stadgar och nu kritiseras upphandlingen av Konkurrenskommissionen.

I mars fick Svensk Företagsförmedling/Handaföretagen AB (nedan angivet som Mäklarbyrån) i uppdrag att med ensamrätt förmedla försäljningen av Landstingshälsan. Enligt avtalet har Mäklarbyrån rätt till ett fast grundbelopp på 30 000 kronor och ett provisionsbaserat belopp som betalas ut vid genomförd affär. Det högsta inkomna budet på Landstingshälsan uppgick till 300 000 kronor, men överlåtelsen avbröts av Kammarrätten i Sundsvall eftersom den stred mot lagen om offentlig upphandling.

Men Mäklarbyrån har ändå skickat två fakturor till Landstinget. En på de 30 000 kronor som utgör det fasta grundbeloppet och en faktura på 70 000 kronor trots att affären aldrig fullbordades. Fakturorna – som sammanlagt uppgår till 100 000 kronor exklusive moms – omfattar arvode samt konsultationer och har betalats av Landstinget.

Konkurrenskommissionen, som är en privat expertgrupp sammankallad av Den Nya Välfärden, har granskat ärendet. Konkurrenskommissionen menar att Jämtlands läns landsting snedvrider konkurrensen genom bristande affärsmässighet och ger kommunalt stöd till enskild näringsidkare.

Först har Landstinget i strid mot lagen gett ett uppdrag åt Mäklarbyrån utan upphandling i konkurrens på den allmänna marknaden och därefter har man betalat ut 70 000 kronor mer än vad avtalet säger. Detta är dålig kommunal hushållning och kan strida mot kommunallagen. Landstingets överträdelser har rubbat konkurrensen och förverkat landstingets förtroende som upphandlare och dessutom ådragit skattebetalarna i Jämtland kostnader i onödan.

 

Läs utredningen här: KKO 2001 035-036