Uppvidinge kommun bryter mot lagen

Vid en upphandling av ismaskiner till ishallarna i Lenhovda och Åseda har Uppvidinge kommun antagit en lösning som inte visats vara den ekonomiskt mest fördelaktiga. Konkurrenskommissionen konstaterar att kommunens upphandling inte har handlagts på ett affärsmässigt sätt och att förfarandet strider mot lagen om offentlig upphandling.

När Uppvidinge kommun upphandlade ismaskiner infodrades anbud avseende leverans av två nya ismaskiner med tillhörande utrustning. Men någon annonsering om upphandlingen har inte införts, varken i Europeiska gemenskapens officiella tidning, någon allmänt tillgänglig databas eller på annat sätt.

Utan motivering har fritidsnämnden beslutat att anta ett av de inkommande anbuden som är 227 000 kronor dyrare än det billigaste anbudet. Upphandlingens totala värde uppgår till omkring1,5 1,7 miljoner kronor.

Konkurrenskommissionen, som är en privat expertgrupp sammankallad av Den Nya Välfärden, har granskat ärendet och konstaterar att kommunen använt sig av fel typ av upphandling. I förfrågningsunderlaget framgår inte hur värderingar av anbuden kommer att ske.

Några skäl som är grundande på i förhand angivna villkor har inte uppgivits till stöd för att anta den dyrare lösningen. Uppvidinge kommuns upphandling har därför inte handlagts på ett objektivt och affärsmässigt sätt enligt bestämmelserna i lagen om offentlig upphandling, menar Konkurrenskommissionen. Förutsättningarna för konkurrensen på marknaden för ismaskiner har därmed snedvridits samtidigt som skattebetalarna i Uppvidinge har orsakats kostnader i onödan med ca 227 000 kronor.

 

Läs utredningen här: KKO 2001 039