Kritik mot länsarbetsnämnden i Västra Götaland

Stockholm 20001211

Konkurrenskommissionen:

Länsarbetsnämnden riskerar
att få betala skadestånd

Länsarbetsnämnden i Västra Götaland har upphandlat utbildning av yrkesförare.
Genom att anta ett anbud som var prismässigt dyrare har länsstyrelsen åsidosatt kravet på affärsmässighet. På så sätt har den lokala marknaden för trafikutbildning snedvridits. Nu riskerar Länsarbetsnämnden i Västra Götaland att få betala skadestånd till den förfördelade leverantören med anledning av upphandlingens handläggning.

Konkurrenskommissionen, som är en fristående expertgrupp sammankallad av Den Nya Välfärden har uppmärksammat och utrett fallet.

Kommissionen menar att enligt reglerna för den här typen av förenklad upphandling ska buden värderas efter de för upphandlingen angivna kraven. Det bud som är ekonomiskt mest fördelaktigt efter angivna förutsättningar eller det som har lägst pris ska antas. Men Länsarbetsnämnden i Västra Götaland antog det dyrare budet trots att det fanns ett billigare alternativ som enligt Konkurrenskommissionens granskning väl tillgodosett samtliga kvalitetskrav.

Genom Länsarbetsnämndens agerande har allmänheten orsakats onödiga kostnader för den aktuella trafikutbildningen, hävdar Konkurrenskommissionen.

Därför riskerar länsarbetsnämnden att få betala skadestånd till den förfördelade leverantören.

 

Läs utredningen här: KKO 00- 030