Kristinehamns kommun underlät att upphandla konstverk

Kristinehamns kommun har beslutat att köpa ett konstverk direkt från en lokal konstnär utan att låta andra konstnärer vara med och tävla om den planerade utsmyckningen. Detta strider mot lagen om offentlig upphandling.

Den 25 oktober 2012 beslutade Kristinehamns kommun­full­mäktige att anslå 1,5 miljoner kronor för anskaffning av en konstnärs verk. Kommunen hävdar att betalningen endast avser själva tillverkningen och anslutande anläggningsarbeten medan konstnären i media gett uttryck för att han ska ha åtminstone en tredjedel av pengarna själv.

Praxis på området har slagit fast att det krävs av en kommun att den i vart fall tillfrågar en större krets av konstnärer när den ska beställa en konstnärlig utsmyckning och att sedan en sakkunnig kommitté får genomföra det slutliga urvalet. Någon sådan konstnärlig tävlan har dock inte skett i det här fallet.

– Kristinehamns kommun omfattas av lagen om offentlig upp­hand­ling och är skyldig att upphandla även konstnärliga tjänster i enlighet med lagens bestämmelser. I detta fall har man inte ens försökt att genomföra något öppet förfarande där andra konstnärer haft möjligheten att vara med och lämna förslag. Detta strider mot lagen om offentlig upphandling och snedvrider förhållandena för konstnärer, säger Lennart Palm, ledamot i Konkur­rens­kommissionen.

 

Läs utredningen här: PM 2 KKO 12-031 Kristinehamns konstköp (2)