Konkurrenssnedvridande skolmats-upphandling för Storkyrkoskolan

När Stockholms stad skulle upphandla leverantör av färdiglagad skolmat uppställde man ett konkurrens­sned­vridande självriskkrav som sedermera underkänts av domstol.

I skolmatsupphandling för Storkyrkoskolan uppställde Stockholms stad krav på att leverantörens ansvarsförsäkring inte fick ha en självrisk som var högre än 22.000 kronor. Detta samtidigt som staden i andra samtidigt påbörjade upphandlingar inte ställde några självriskkrav alls eller hade krav på såväl högre som lägre självrisk.

Genom det lägre skall-kravet uteslöts i praktiken leverantörer med högre självrisk från att överhuvudtaget delta med anbud. En vanligt på mark­naden förekommande självrisk är ca 44.000 kronor. Någon möjlighet för dessa leverantörer att på annat sätt garantera full betalning vid en eventuell skada medgavs inte. Upphandlingsförutsättningarna har nu underkänts av domstol.

– Valet av självriskbelopp tycks ha gjorts godtyckligt. Givetvis kan staden ställa krav på effektiva försäkringar, men om självriskkravet avviker från vad som annars är vanligt måste det finnas en mekanism som medger alter­nativa lösningar. Avsaknaden av en sådan mekanism strider mot kraven på likabehandling och proportionalitet i lagen om offentlig upphandling, säger Per-Arne Sundbom ledamot i Konkurrenskommissionen.

 

Läs utredningen här: PM 2 KKO 12-017