Konkurrenskommissionen riktar allvarlig kritik mot Knivsta kommun: Priset på flyttstädningar måste vara rimligt!

I en utredning av den oberoende expertgruppen Konkurrens­kommissionen kritiseras två kommunala fastighetsbolag för att ha struntat i sin lagstadgade upphandlingsskyldighet. De avtal som har slutits utan upphandling innebär bland annat att bolagens hyresgäster kan tvingas att betala upp till 20 000 kronor för flyttstädning, mer än dubbelt så mycket som vad som annars är normalt.

Knivstabostäder AB och Kommunfastigheter i Knivsta AB är två av Knivsta kommun helägda fastighetsbolag. Bolagen har sedan 2014 direkt och utan föregående annonserad upphandling köpt löpande tjänster för fastighetsförvaltning och städning m.m. från ett privat företag.

I avtalet inkluderas sådan flyttstädning som sker på fastighetsägarens initiativ men som betalas av hyresgästen. Dessa tjänster är dock kraftigt överprissatta vilket har fått till följd att berörda hyresgäster tvingas betala nästan dubbelt så mycket för flyttstädning som de annars borde ha gjort.

Avtalet som ursprungligen slutits för att löpa tills vidare, omfattar tjänster för uppskattningsvis en miljon kronor per år. Enligt gällande upphandlingsbestämmelser skulle därför en annonserad upphandling ha genomförts. Eftersom så inte skett har avtalet ingåtts i strid mot lagen.

De kommunala fastighetsbolagen är skyldiga att följa upphandlingslagen, och det är Knivsta kommuns ägaransvar att se till att så även sker, säger Per Eklund ledamot i Konkurrenskommissionen. – I detta fall får i slutändan de berörda hyresgästerna stå för konsekvenserna av bolagets lagöverträdelser. Kommunen och de kommunala bolagen förtjänar därför allvarlig kritik, avslutar Per Eklund.

Läs utredningen här