Konkurrenskommissionen: Strängnäs kommun missbrukade upphandlingslagen

I en utredning av den oberoende expertgruppen Konkurrens­kommissionen kritiseras Strängnäs kommun för att ha missbrukat upphandlingslagen. Detta genom att avbryta en upphandling på sätt som medfört skada för konkurrensen och de som tidigare lämnat anbud till kommunen.

Inom ramen för en annonserad upphandling av bryggor valde Strängnäs kommun, i januari 2017, att anta ett anbud som omfattade 56 Y-bommar och en landgång. Detta trots att kommunen själv efterfrågat 64 Y-bommar och tre landgångar.

Kommunens beslut om att anta detta anbud överklagades av en konkurrerande leverantör, som hade lämnat anbud med rätt antal bommar och landgångar. Istället för att rätta sig valde kommunen att avbryta upphandlingen. Som skäl angavs att kravspecifikationen hade varit otydlig, eftersom kommunen uppgav sig egentligen ha efterfrågat 118 Y-bommar. Kommunen menade att leverantörerna borde ha förstått detta.

Det framstår som motsägelsefullt att kommunen efter att ha antagit ett anbud om 56 Y-bommar i efterhand påstår att upphandlingen egentligen avsåg 118 Y-bommar”, säger Per Eklund, ledamot i Konkurrenskommissionen.

Eftersom anbudens priser och övriga sådana villkor som kan omfattas av kan omfattas av affärssekretess hade offentliggjorts redan i samband med tilldelningen medför beslutet att avbryta upphandlingen att konkurrensen riskerar att sneddrivas, särskilt till förmån för den som ursprungligen lämnat det felaktiga anbudet. Inför den nya upphandlingen som senare inleddes har bland annat detta företag givits en ny chans till anbudsgivning, med full insyn i konkurrenternas priser.

Kommunens påstådda behov av extra Y-bommar och landgångar hade enkelt kunnat tillgodoses genom mindre konkurrensskadande åtgärder, t.ex. en tilläggsupphandling” avslutar Per Eklund. ”Kommunen förtjänar därför kritik för sitt agerande.

Utredningen kan läsas här.

Kommunens yttrande i sin helhet kan läsas här.

Läs beslutet om avbrytande här.

Läs förfrågningsunderlaget i sin helhet här