Konkurrenskommissionen: Huddinge kommun anskaffade modulbostäder för flyktingar i strid mot lagen

I en utredning av den oberoende expertgruppen Konkurrens­kommissionen, en del av Den Nya Välfärden, kritiseras Hud­dinge kommun för att ha frångått upphandlings­reg­lerna vid hyrköp av bostadsmoduler.

När Huddinge kommun tecknade avtal med privat företag om att hyra, för att senare eventuellt köpa, bostadsmoduler för flyktingar struntade man i bestämmelserna om offentlig upphandling.

– I lagen om offentlig upphandling finns det visserligen ett undan­tag för hyra av fastigheter, men det gäller endast redan befintliga bygg­nader och inte, såsom i detta fall, moduler som ska monteras på plats först senare. Behovet för kommunen att anord­na flyk­tingbostäder var vid den aktuella tidpunkten redan väl känt sedan nästan ett år tillbaka, så det har inte funnits någon syn­nerlig brådska som medför undantag för kom­munen att vända sig direkt till en viss leverantör.

Upphand­lingens värde uppgår till minst c:a 40 miljoner kronor och avser därmed ett såpass högt belopp att en annonserad upphandling skulle ha genomförts. Kom­munen har således brutit mot LOU genom att inte infodra konkur­rerande anbud på sätt som lagen föreskriver.

– Det är viktigt att bestämmelserna om offentlig upphandling följs, särskilt när det rör sig om ett så här högt belopp. Det finns därför anledning att rikta kritik mot Huddinge kommun för att ha brutit mot lagen och därmed satt konkurrensen ur spel, säger Lennart Palm, ledamot av Konkurrenskommissionen.

Utredningen finns att läsa här.