Konkurrenskommissionen: Västtrafik betalar årligen miljonbelopp i ett 17 år gammalt icke upphandlat avtal

I en utredning av den oberoende expertgruppen Konkurrenskommissionen, en del av Den Nya Välfärden, uppmärksammas att det landstingsägda bolaget Västtrafik AB årligen
betalar miljonbelopp till ett privat företag. Betalningarna grundar sig på ett avtal från 2001 som sedan löpande omförhandlats och förlängts i nya avtal. Någon upphandling av dessa avtal har inte kunnat spåras.

Det av Västra Götalandsregionen ägda Västtrafik AB betalar över en miljon kronor per år till det privata företaget Nordic Port AB. Betalningarna uppges ha sin grund i ett licensavtal från 2001 som
avser tillgången till ett webbaserat system för fordonsinformation kallat FRIDA.

Enligt lag ska upphandlingar över ett visst värde annonseras i en allmänt tillgänglig databas. Detta för att alla företag på marknaden ska ha möjlighet att vara med och konkurrera med anbud. Vid tiden för licensavtalet 2001 uppgick denna värdegräns till drygt 100.000 kronor. I dag har värdegränsen höjts till att i nu aktuellt avseende motsvara lite över en miljon kronor.

Västtrafiks avtalsförhållande med Nordic Port har löpande förnyats genom nya avtal 2008 och 2013 samt genom olika tilläggsavtal. Värdet av Västtrafiks nu aktuella betalningar till Nordic Port
uppgår till ett så högt värde att bolaget rätteligen skulle ha genomfört ett annonserat upphandlingsförfarande med möjlighet för även andra företag än Nordic Port att lämna anbud. Trots påstående därom från Västtrafik har någon sådan dokumenterad upphandling inte kunnat visas, varken avseende 2001 års avtal eller senare.

Den omständigheten att någon dokumenterad upphandling inte har kunnat beläggas tillsammans med att Västtrafik alltjämt vidmakthåller ett vid det här laget ett mer än 17-årigt avtalsförhållande gör att lagligheten kan sättas i fråga. Det finns därför anledning att rikta kritik mot Västtrafik som på detta sätt snedvridit konkurrensförutsättningarna – säger Per Eklund, ledamot av Konkurrenskommissionen.

Utredningen finns att läsa här.