Kommunchefens miljonavtal olagligt

Nu riktar Konkurrenskommissionen, en oberoende expertgrupp sammankallad av Stiftelsen Den Nya Välfärden, kritik mot Lysekils kommun. I februari beslutade kommunstyrelsen i Lysekil att till viss del anlita Björneld Skaftö AB, till viss del anställa bolagets ägare, för att han ska vara kommunchef i Lysekil. Kontraktet är värt omkring en miljon kronor. Kommunen är fri att fatta beslut om anställningen, men när kommunen köper konsulttjänster måste den följa upphandlingslagen. Lagen kräver att ett skriftligt anbudsunderlag formuleras, att upphandlingen annonseras, och så vidare. Det har inte skett utan kommunen tecknade avtal direkt med Björneld Skaftö AB, i direkt strid mot upphandlingslagen. Detta snedvrider konkurrensen på konsultmarknaden, menar expertgruppen.

– Den omständigheten att ägaren av Björneld Skaftö AB kan ha ett personligt intresse av att vara konsult snarare än att vara anställd, medför inte att Lysekils kommun har rätt att sätt sig över upphandlingslagen, framhåller expertgruppen i sin granskning.

– Lysekil har överträtt upphandlingslagen genom avtalet direkt med Björneld Skaftö AB. Det är givetvis fel och snedvrider dessutom konkurrensen på marknaden för konsulter, säger G Rune Berggren, ledamot i expertgruppen Konkurrenskommissionen.

 

Läs utredningen här: KKO 2006-07