Olämplig, på gränsen till olaglig. Kommunen får kritik för Stadsdel Norr-affären

I somras sålde Östersunds kommun I5:s gamla kasernområde till ett privat byggbolag i samband med Stadsdel Norr-affären. Försäljningen kritiseras nu av Mårten Hyltner, företagar-ombudsman vid Den Nya Välfärden. Enligt ombudsmannens slutliga bedömning har försäljningen av fastigheten skett utan vare sig öppet anbudsförfarande eller någon oberoende värdering. Därmed kan försäljningen ha skett till underpris. Om det är så är detta ett direkt stöd från kommunen till det privata byggbolaget, vilket snedvrider konkurrensen. Vidare har byggbolaget fått möjlighet att göra affär med kommunen, en affär andra företagare inte fått tillfälle att konkurrera om. Även detta försämrar företagarklimatet. Dessutom har kommunen antagligen överträtt upphandlingslagen när det gäller gatuarbeten och den planerade eventarenan. Företagarombudsmannen har skickat sin juridiska utredning till kommunen för yttrande. Något yttrande från kommunen har dock inte inkommit till ombudsmannen.

– Det är omöjligt att säga om priset för marken var rimligt, eftersom den inte blivit värderad av en oberoende värderingsman eller varit föremål för ett öppet anbudsförfarande, säger Mårten Hyltner, företagarombudsman vid Den Nya Välfärden. Därmed riskerar kommunen att ha fått för lite betalt för marken.

– Ett privat bolag har fått göra affär med kommun utan konkurrens med andra. Det är inte bra för det lokala företagarklimatet. Alla aktörer bör få konkurrera på lika villkor säger företagarombudsmannen Mårten Hyltner.

 

Läs utredningen här: FO 2006-013