Olagligt sopavtal värt 11,6 miljoner kronor

Nu riktar Konkurrenskommissionen, en oberoende expertgrupp sammankallad av Den Nya Välfärden, kritik mot Härnösand Energi & Miljö AB. Kritiken rör ett avtal om sopförbränning (värt 11,6 miljoner) som HEMAB tecknat med Reko Sundsvall AB utan upphandling i konkurrens. Vid den typen av upphandlingar kräver lagen skriftligt upphandlingsunderlag och att upphandlingen annonseras. HEMAB följde inte lagen, utan tecknade istället avtal direkt med Reko Sundsvall AB. HEMAB har i ett svar till kommissionen försvarat sitt agerande med att företaget även måste följa miljöbalken och att en ”oväntad” skattehöjning på sopförbränning infördes i juli 2006. Enligt kommissionen är HEMAB skyldigt att följa både miljöbalken och upphandlingslagen och det föreligger ingen motsägelse mellan dessa. Skatten på sopförbränning var känd sedan i vart fall september 2005 varför HEMAB får anses ha haft god tid på sig att göra en offentlig upphandling.

Avtalet om sopförbränning står i strid mot upphandlingslagen. Den för lagen och för de bakomliggande EGdirektiven centrala principen om likabehandling har åsidosatts. Därmed har konkurrensen mellan företagen i renhållningsbranschen snedvridits, framhåller expertgruppen i sin granskning.

HEMAB var enligt lag skyldigt att genomföra upphandling i konkurrens. Ändå valde bolaget att teckna ett sexårigt mångmiljonavtal direkt med Reko Sundsvall AB. Undantaget från lagens krav på konkurrensupphandling vid ”synnerlig brådska” har inte varit tillämpligt i detta fall. Eventuell brådska har närmast orsakats av HEMAB:s försumlighet. Andra upphandlande enheter har under samma tidsperiod genomfört upphandlingar, säger Lennart Palm, ledamot i Konkurrenskommissionen.

Läs utredningarna här: KKO 2006-023