Kommunen bröt mot lagen och förlorade 23 miljoner

Fastighetsbolaget i Vänersborgs kommun köpte fastigheten Toppfrys för 17 miljoner kronor som därefter hyrdes ut. Ett halvår senare sålde kommunen fastigheten för 8 miljoner kronor till hyresgästen.  Hyresgästen sålde sedan direkt fastigheten vidare för 40 miljoner kronor.

– Hela affären är en förlust för kommunen. Kommuninvånarna förlorar pengar och kommunen bryter mot kommunallagen och EG-rätten eftersom något anbudsförfarande inte tillämpats vid försäljningen av fastigheten, säger Micha Velasco, företagarombudsman vid Den Nya Välfärden.

– Dessutom har inte kommunens fastighetsbolag redovisat hur köpeskillingen för 17 miljoner eller priset på 8 miljoner tagits fram. Anmärkningsvärt är också att kommunfullmäktige aldrig beslutat om försäljningen, säger Micha Velasco.

 

Läs utredningen här: FO 2008-151