Karlstads försäljningav mark otillåtet stöd

Företagarombudsmannen, en del av tankesmedjan Den Nya Välfärden, riktar nu kritik mot Karlstads kommun. Bakgrunden är kommunen velat att ett stort svenskt möbelföretag ska etablera sig i kommunen. Karlstads kommun köpte 48 000 kvadratmeter mark för 25 miljoner kronor av ett stort svenskt byggföretag. Därefter sålde kommunen marken samt ytterligare 22 000 kvadratmeter mark (totalt 70 000 kvadratmeter) för samma pris, 25 miljoner kronor, till möbelföretaget. Antingen har kommunen köpt marken för dyrt (av byggföretaget) eller sålt den för billigt (till möbelföretaget). Oavsett vilket utgör detta ett exempel på en brist i företagarklimatet, eftersom konkurrensen snedvrids.

– Fri och öppen konkurrens på lika villkor är en förutsättning för ett bra företagarklimat. Även om kommunalt stöd till enskilda näringsidkare ibland kan ha vissa positiva effekter, medför kommunala stöd till enskilda näringsidkare ett snedvridande av konkurrensen. Otillåtna kommunala stöd till enskilda näringsidkare påverkar därmed företagarklimatet negativt, säger Mårten Hyltner, jurist vid Företagarombudsmannen.

 

Läs utredningen här: FO 2006-002