Sollentunahem tecknade olagligt avtal värt 35 miljoner

Hösten 2004 tecknade AB Sollentunahem ett elavtal med Sollentuna Energi AB. Kontraktet är värt cirka 35 miljoner kronor. Sollentunahem får nu kritik av Konkurrenskommissionen, en oberoende expertgrupp sammankallad av Stiftelsen Den Nya Välfärden. Expertgruppen menar att elavtalet tillkommit på ett sätt som strider mot lag. Sedan elmarknaden avreglerades får kommunala elbolag konkurrera på den öppna marknaden. Det är viktigt att kommunala elbolag inte får osunda konkurrensfördelar genom att kommuner, eller kommunala bolag, genomför otillåtna direktupphandlingar från dem. Enligt lagen måste Sollentunahem upphandla el på marknaden genom offentlig annonsering. Det har företaget inte gjort. Därmed fick andra elbolag inte möjlighet att lämna anbud. Enligt expertgruppen har Sollentunahems agerande därmed snedvridit konkurrensen på marknaden.

Sollentunahems elavtal med Sollentuna Energi har tillkommit på ett sätt som strider mot både svensk rätt och mot EUrätt. Genom att andra elbolag inte fått möjlighet att lämna anbud har Sollentunahem brutit mot principen om likabehandling framhåller expertgruppen Konkurrenskommissionen i sin granskning.

Lagen om offentlig upphandling har varit i kraft i mer än tio år. Ändå har elavtalet ingåtts på ett sätt som strider mot lagen. Det är oacceptabelt. Givetvis ska Sollentunahem agera under lagarna och inte sätta sig över dessa, säger Lennart Palm, ledamot i den oberoende expertgruppen Konkurrenskommissionen.

 

Läs utredningen här: KKO 2005-044