Olämpligt beslut om försäljning

Företagarombudsmannen, en del av tankesmedjan Den Nya Välfärden, riktar ännu en gång kritik mot Gotlands kommuns hantering av fastighetsförsäljningar. Denna gång gäller kritiken ett beslut av kommunstyrelsen att inleda förhand-lingar med ett stort svenskt byggföretag om försäljning och omvandling av kommunens fastigheter i S:t Hanskvarteren. Företagarombudsmannen är kritisk till att bara ett enda före-tag är inbegripet i diskussionerna. Enligt ombudsmannen snedvrider kommunen därmed konkurrensen i byggbranschen. Kommunen riskerar även att få mindre betalt vid en eventuell affär än vad som annars varit möjligt. Ombudsmannen ute-sluter inte att en eventuell försäljning, i enlighet medbeslutet, kan vara olaglig.

– Hur vet kommunen att det inte finns något annat företag som skulle kunna förädla kvarteren bättre? Eller billigare? Istället för att göra upp med ett byggbolag bör kommunen gå ut offentligt och bjuda in alla intressenter att delta, säger Mårten Hyltner, jurist vid Företagarombudsmannen.

– Låt olika aktörer ge förslag på omvandling av fastigheterna utifrån kommunens önskemål. På det sättet blir konkurrensen i byggbranschen bättre. Och kommunens invånare försäkras om att få en bra omvandling av fastigheterna till ett bra pris, säger Mårten Hyltner, jurist vid Företagarombudsmannen.

 

Läs utredningen här: FO 2006-001