Karlshamnsbostäder åsidosätter systematiskt lagen om offentlig upphandling

Konkurrenskommissionen kritiserar ännu en gång Karlshamns kommun för att ha gjort fel i en ny upphandling av golvvård. Återigen bryter kommunen mot lagen om offentlig upphandling, menar Konkurrenskommissionen.

När Karlshamnsbostäder, som ägs av Karlshamns kommun, upphandlade tjänster för golv vård antogs ett anbud som egentligen skulle ha förkastats, eftersom inte samtliga skall krav var uppfyllda. Upphandlingens värde är omkring 11 miljoner kronor.

Konkurrenskommissionen, som är en privat expertgrupp sammankallad av Den Nya Välfärden, har granskat ärendet.

I upphandlingen har som obligatoriskt krav angetts att anbudsgivare skall vara auktoriserade av Golvbranschens Våtrumskontroll. Men den anbudsgivare som antagits som entreprenör saknar sådan auktorisation. Däremot fanns det andra anbudsgivare som uppfyllde det nödvändiga kravet.

Genom att anta det orena anbudet har Karlshamnsbostäder åsidosatt upphandlingslagens krav på affärsmässighet och snedvridit konkurrensen.

Konkurrenskommissionen har vid ett tidigare tillfälle kritiserat kommunens upphandling av golvvård. Även då tilldelades upphandling den nu vinnande anbudsgivaren. Den upphandlingen, som enligt Konkurrenskommissionens mening hade handlagts i strid mot lagen om offentlig upphandling, är nu föremål för tvist om skadestånd i domstol. Det tycks vara så att kommunen systematiskt åsidosätter lagens krav på affärsmässighet, menar Konkurrenskommissionen.

 

Läs utredningen här: KKO 2002-05