Annons- och reklamskatten snedvrider konkurrensen

Lennart Långgren på AB Mora Offset trycker annonsbladet Masen, som utkommer en gång i veckan. Ovanpå annonspriset ska Masens annonsörer betala annons- och reklamskatt på 11 procent. Om annonserna i stället placeras i ”allmän nyhetstidning” blir det i stället 4 procents skatt. Och om annonsören trycker sitt eget reklamblad blir det ingen skatt alls. Företagarombudsmannen menar att annons- och reklamskatten snedvrider konkurrensen och att den bör tas bort.

Lennart Långgren menar att det är orättvist att hans verksamhet ska beläggas med högre skatt än konkurrenternas. Annons- och reklamskatten innebär ju att staten uppmuntrar annonsörerna att göra egna annonsblad eller annonsera i dagstidningar i stället för att anlita Masen.

Dessutom menar Lennart Långgren att det är underligt att icke-kommersiella meddelanden ska beläggas med reklamskatt.

– Om landstinget vill tala om att en viss klinik är stängd ska de betala reklamskatt. Samma sak om sophämtarna vill tala om att de ändrat sina tömningstider. Det är orimligt, säger Lennart Långgren.

Företagarombudsmannen, en privat grupp som inom ramen för Stiftelsen Den Nya Välfärden verkar för ett bättre företagarklimat i Sverige, har granskat fallet.

– Annons- och reklamskatten diskriminerar mot utgivare av annonsblad, säger Företagarombudsmannen. Syftet är att gynna allmänna nyhetstidningar, men denna är en dålig metod att uppnå det målet. Exemplet illustrerar hur differentierade skatter leder till konkurrenssnedvridning.

– Frågan om en tidning ska betala 4 eller 11 procent är ibland svårtolkad, vilket i några kända fall har orsakat företagare långdragna och dyrbara domstolsprocesser och annat krångel.

– Annons- och reklamskatten bör tas bort, avslutar Företagarombudsmannen. Det tycker inte bara vi utan även till exempel flera politiska partier, som motionerat i Riksdagen i ärendet, och Konkurrensverket. Skatten ger staten bruttointäkter på mindre än en miljard kronor om året, men kostar sannolikt mycket stora summor i administration om man inte bara räknar skattemyndighetens, utan även de drabbade företagens, kostnader.

 

Läs utredningen här: FO 02-001