Juridiskt dubbelfel av Emmaboda kommun

Emmaboda Energi och Miljö AB sköter sophämtningen i kommunen. Företaget samlar in och transporterar soporna till Tekniska Verken i Linköping, som ansvar för förbränningen. Kommunen får nu kritik av Konkurrenskommissionen, en oberoende expertgrupp sammankallad av Stiftelsen Den Nya Välfärden. Expertgruppen menar att både Emmaboda Energi och Miljö AB:s avtal med kommunen och avtalsförhållande med TVL tillkommit på ett sätt som strider mot lag. Enligt lagen ska upphandling av sophämtning och sopförbränning genomföras i konkurrens på den allmänna marknaden, något som inte skett i de här fallen. Det finns andra företag som nu inte fått möjlighet att lämna anbud. Emmabodas agerande har snedvridit konkurrensen på sopmarknaden.

Såväl uppdraget till Emmaboda Energi att sköta kommunens renhållning som hängavtalsförhållandet mellan Emmaboda Energi och TVL står i strid mot upphandlingslagen, framhåller expertgruppen Konkurrenskommissionen i sin granskning.

Emmaboda kommun har åstadkommit ett juridiskt dubbelfel. Varken sophämtningen eller sopförbränningen är upphandlade på det sätt som lagen föreskriver. Det är självklart att en kommun ska följa gällande rätt, säger Inger Ridderstrand Linderoth, ledamot i den oberoende expertgruppen Konkurrenskommissionen.

 

Läs utredningen här: KKO 2005-017-018