Juridiskt dubbelfel av landstinget i tvättsåpan

Expertgruppen Konkurrenskommissionen, sammankallad av Stiftelsen Den Nya Välfärden, har nu formellt slutfört sin granskning av Norrbottens läns landstings agerande i den så kallade tvättsåpan. Först ingick landstinget tvättavtal med ett finskt företag. Landstinget försvarade sedan avtalet i länsrätten, och vann målet. Därefter kovände landstinget helt, rev upp avtalet och gjorde istället en otillåten direktupphandling från ett lokalt företag. Landstinget bröt därmed mot upphandlingslagen två gånger, först när det finska avtalet bröts upp, sedan när det nya avtalet tecknades utan upphandling i konkurrens. Landstingets agerande har snedvridit konkurrensen på tvätterimarknaden.

– Under expertgruppens mer än tioåriga verksamhet har det aldrig iakttagits att en myndighet först har fått rätt i domstol och sedan agerat i direkt strid mot sina egna yrkanden i domstolen. Därefter fortsätter landstinget med ytterligare en lagöverträdelse i form av en otillåten direktupphandling. Det är självklart att förtroendet för landstinget skadats allvarligt av ett sådant agerande, säger Lennart Palm.

– Landstinget har försvarat sitt agerande med att det ville rädda arbetstillfällen i Boden. Expertgruppen framhåller i sin granskning att arbetsmarknadspolitik är ett statligt ansvar och att landstinget inte får bryta mot gällande lag för att försöka ta över statens ansvar. Förfarandet riskerar att utgöra otillåtet statsstöd enligt EU:s bestämmelser och riskerar på sikt medföra att Sverige hamnar i EUdomstolen.

 

Läs utredningen här: KKO 2005-029