Nytt EU-krångel drabbar småföretagare – i onödan

”Överimplementering” är byråkratordet för ett nytt fenomen. Det handlar om svenska myndigheter som inför mer EU-krångel än vad EU vill. Företagarombudsmannen, en del av tankesmedjan Den Nya Välfärden, riktar kritik mot en ny paragraf i medbestämmandelagen (MBL). Paragraf 19 a kräver (utifrån EU-direktiv) att företag utan kollektivavtal nu ska hålla fackföreningar informerade om företagets verksamhet. EU tillåter undantag för småföretag (upp till 50 anställda). Regeringen ignorerade den möjligheten. Den nya paragrafen beräknas årligen kosta småföretagarna 75-150 miljoner kronor.

– Den nya paragrafen i MBL innebär krångel för småföretagare, helt i onödan. De får ytterligare en nackdel i konkurrensen med företag i andra EU-länder. Effekten av lagförändringen är ett försämrat företagarklimat i Sverige, säger Mårten Hyltner, jurist vid Företagarombudsmannen.

– Regeringen tycks inte beräknat kostnaden som drabbar småföretagarna på grund av den nya regeln. Näringslivets regelnämnd uppskattar kostnaden till 75-150 miljoner kronor. Pengar som istället kunde ha gått till fler anställda eller utveckling av nya produkter, säger Mårten Hyltner, jurist vid Företagarombudsmannen.

 

Läs utredningen här: FO 2005-009