Utredning avseende olaglig försäljning av hotell i Kristinehamns kommun

Kristinehamns kommun, nedan (Kommunen), beslutade i juni 2008 att sälja Stadshotellet i Kristinehamn till den befintliga operatören för 3 miljoner kronor trots att ett konkurrerande bolag bjudit 6,5 miljoner kronor för hotellet. Kommunen har som fastighetsägare hyrt ut hotellet till operatören på fyraårsavtal.

 

Läs utredningen här: FO 2008-021