Länsrätten dömer ut Storumans flygtrafik

Länsrätten i Västerbotten har i dom konstaterat att Storumans flygplats AB bröt mot lagen om offentlig upphandling vid köp av reguljär flygtrafik till och från Stockholm. Konkurrenskommissionen, en oberoende expertgrupp vid Den Nya Välfärden, har tidigare kritiserat det kommunala bolagets avtal och är även ombud för det flygföretag som överklagat beslutet till länsrätten.

– När Storumans flygplats AB först framförde sin kritik mot Konkurrenskommissionen försvarade bolaget sig med att de inte gjort fel och att Konkurrenskommissionen inte visste vad den talade om.

– Länsrätten har nu liksom Konkurrenskommissionen i sin utredning konstaterat att avtalet kommit till i strid mot lagen om offentligt upphandling, LOU. Det är mycket tillfredsställande, säger Pär Cronhult, chefsjurist vid Konkurrenskommissionen.