Båstads kommun sålde mark olagligt

Länsrätten i Skåne län upphävde Båstad kommuns beslut att sälja mark till ett byggföretag. Företagarombudsmannen vid Den Nya Välfärden har agerat ombud vid överklagandet av kommunfullmäktiges beslut. Enligt länsrätten bröt kommunens försäljning mot kommunallagen.

– Domen är glädjande och kommunen bör sluta med den här typen av försäljningar där stöd i praktiken utgår till ett privat företag, säger Micha Velasco, företagarombudsman vid Den Nya Välfärden.

– Den här typen av processer belastar rättsväsendet i onödan. Hade kommunerna följt lagen från början hade vi fått ett bättre företagarklimat, rättvis konkurrens och gladare skattebetalare, säger Micha Velasco.