Hultsfreds kommun ger ekonomiskt stöd till privat näringsidkare

Efter att Modig Machine Tool AB under en tid haft betalningssvårigheter fick de en kommunal borgen på 8 miljoner kronor. Nu kritiserar Konkurrenskommissionen kommunen för snedvridande av konkurrensen och brott mot kommunallagen.

Modig Machine Tool AB är ett privatägt företag med säte i Hultsfred. Företaget utvecklar verktygsmaskiner. Den 21 september år 2001 ansökte bolaget om företagsrekonstruktion hos Oskarshamns tingsrätt efter att under en tid ha haft betalningssvårigheter.

Nu har Hultsfreds kommunfullmäktige beslutat att bevilja en tidsbegränsad kommunal borgen på 8 miljoner kronor under 2002 samt 4 miljoner kronor under 2003. Detta under förutsättning att nytt ägarkapital på minst 15 mkr tillförs samt att en ny kredit på 10 mkr beviljas bolaget i bank eller annat kreditinstitut.

Konkurrenskommissionen, som är en privat expertgrupp sammankallad av Den Nya Välfärden har granskat ärendet. Enligt kommunallagen får kommunerna engagera sig enbart i åtgärder som har ett allmännyttigt intresse för kommuninvånarna. Kommunalt stöd till enskilda näringsidkare får i regel inte förekomma, konstaterar Konkurrenskommissionen.

Att hålla företag under armarna med skattebetalarnas pengar är generellt sett ägnat att snedvrida konkurrensen mellan olika företag, det inbjuder till osund konkurrens mellan t.ex. olika kommuner om företagen och medför inte sällan stora förluster för skattebetalarna, avslutar Konkurrenskommissionen.

 

Läs utredningen här: KKO 2001 085