Högsby kommun snedvrider konkurrensen genom att gynna lågpriskedjan Ullared2.se AB

Företagarombudsmannen riktar kritik mot att Högsby kommuns med skattemedel subventionerar lågpriskedjan Ullared2.se. Totalt har 8 miljoner kronor av spenderats i hyressubventioner och varuhusinredning. Kommunens satsning strider mot kommunallagen, säger Företagarombudsmannen.

I början av oktober 2001 öppnade lågpriskedjan Ullared2.se AB ett varuhus i Högsby kommun i Småland. För att uppnå en överenskommelse med varuhusets ägare om en etablering i just Högsby har kommunen spenderat över 8 miljoner kronor av invånarnas skattemedel. Bland annat bekostar kommunen varuhuset genom hyressubventioner och varuhusinredning. Denna form av stöd strider mot kommunallagen och snedvrider konkurrensen i varuhusets upptagningsområde, till men för andra företagare.

Företagarombudsmannen har frågat kommunalrådet Solveig Ekh hur kommunen hanterat kritiken mot att beslutet strider mot kommunallagen.

– Högsby kommuns satsning på Ullared2.se strider mot kommunallagens förbud mot stöd till enskilda näringsidkare, säger Företagarombudsmannen. Det ankommer inte på kommunerna att subventionera verksamheten för utvalda företag. När andra kommuner gör liknande satsningar spelas kommunerna ut mot varandra. På detta vis riskerar kommunerna att göra ovidkommande hänsyn till en faktor vid företagsetableringar.

– Kommunens agerande i fallet snedvrider konkurrensen i Högsby kommun, eftersom Ullared2.se får väsentligt lägre kostnader för sin verksamhet än konkurrenterna, menar Företagarombudsmannen. Slår man ut avskrivningen på 3 år, motsvarar detta 6 procent av omsättningen.

– Satsningen sägs syfta till att skapa arbetstillfällen i kommunen och att öka kundgenomströmningen och omsättningen för övriga delar av det lokala näringslivet. Erfarenheten säger att sådana här satsningar sällan leder till annat än mycket kortsiktiga resultat, säger Företagarombudsmannen.

– Kommunens stöd till Ullared2.se är ett exempel på agerande som slår ut signalsystemet på en fri marknad. Det ger aktörerna felaktig information om faktiska kostnader. Effekten är att det i längden är kunderna som blir lidande, eftersom de får betala för kommunens subventioner, avslutar Företagarombudsmannen.

 

Läs utredningen här: FO 2002-003