Folkhälsomyndighetens upphandling av pandemivaccin strider mot lag

I en utredning av den oberoende expertgruppen Konkurrens­kommissionen kritiseras Folkhälsomyndigheten för att ha tecknat garantiavtal om pandemivaccin direkt med två leverantörer, utan ett annonserat upphandlingsförfarande.

När Folkhälsomyndigheten fått regeringens uppdrag att upphandla ett avtal som säkerställer Sveriges tillgång till ett pandemi­vaccin vände sig myndigheten direkt till två företag och tecknade avtal med dessa utan annonserat upphandlingsförfarande.

Enligt huvudregeln ska upphandlingar annonseras så att tänkbara leverantörer ges möjlighet att komma in med anbud. Det s.k. ensamrättsundantag som Folkhälsomyndigheten säger sig ha tillämpat gäller fall där ”endast en viss leverantör kan komma ifråga”. Undantaget gäller således inte om det finns två eller fler lever­antörer aktiva på marknaden.

Av utredningen framgår att Folkhälsomyndigheten dessutom kände till att det fanns fler intresserade leverantörer som borde kunnat komma ifråga för i vart fall en formell anbudsgivning.

– Att teckna avtal på det sätt Folkhälsomyndigheten nu har gjort, strider mot upphandlingslagen och har satt konkurrensen ur spel, säger Inger Ridderstrand-Linderoth, ordförande i Konkurrenskommissionen. – Det finns där­för anledning att rikta allvarlig kritik mot myndigheten.

Pandemiavtalet riskerar nu att förklaras ogil­tigt och Folkhälso­myndigheten att få betala skadestånd till förfördelade leve­ran­tö­rer. Myndigheten kan även tvingas betala upphandlings­skadeavgift med maximibeloppet 10 miljoner kronor.

Läs utredning KKO 16-018 här.