Företagarkravet: Regeringen måste bekämpa inflationen!

Ulf Kristersson,

Inflationen skadar Sveriges ekonomi och driver småföretagare i konkurs. Din regering verkar tro att inflationen går att bekämpa genom att strypa efterfrågan på varor och tjänster. Men sådana föreställningar är både felaktiga och skadliga. För att sänka inflationen behövs bland annat lägre räntor, lägre bränslepriser och avskaffade elskatter.

Den ekonomiska politik som regeringen driver är kontraproduktiv och bidrar till att driva upp inflationen till rekordnivåer. Höjda räntor, högre bränslepriser och högre elpriser har bidragit till att inflationen förvärrats. Det är dags för en förändring! Här är våra krav:

Stopp för fler räntehöjningar.
Det senaste året har styrräntan höjts från noll till 3,5 procentenheter. Denna chockhöjning har lett till att företagen fått kraftigt ökade räntekostnader och sämre likviditet. Samtidigt har privatpersoner fått mindre konsumtionsutrymme, vilket leder till att efterfrågan på varor och tjänster minskar.

Regeringen verkar tro att räntehöjningar hjälper kronan behålla sitt värde gentemot större valutor, men den strategin är dömd att misslyckas. Riksbanken kan inte matcha styrräntan i andra länder utan att det leder till fler konkurser, högre arbetslöshet och försvagad kronkurs. För i grunden är en valutas värde mer beroende av företagens tillstånd snarare än de räntesatser som erbjuds köpare av svensk statsskuld.

Eftersom Riksbanken inte klarar att stärka kronan med hjälp av räntehöjningar så bör räntan sänkas omedelbart. Dessutom bör amorteringskravet på bolån tas bort eftersom bankerna inte behöver pengarna, men de extra tusenlapparna är viktiga för hushållen och för att hålla igång efterfrågan i ekonomin.

Sänk bränslepriset med åtminstone fem kronor litern.
Innan valet lovade du att sänka bränslepriserna med åtminstone 5 kronor litern. Vi kräver att regeringen uppfyller det löftet.

Din regering har hittills inte velat genomföra en sådan sänkning eftersom det skulle innebära att Sverige missar de godtyckliga klimatmål som EU bestämt åt oss. För att uppfylla EU:s utsläppsmål har Sverige förlitat sig på en sträng reduktionsplikt, som innebär att allt mer biodrivmedel ska blandas in i både bensin och diesel. Men biobränslen har en oerhört stor klimat- och miljökostnad eftersom produktionen leder till storskalig skövling av tropisk regnskog. Ett avskaffande av reduktionsplikten hade inneburit ett lägre pris på bränsle och samtidigt främjat naturen, vilket borde ligga i regeringens intresse.

Vi kräver att regeringen uppfyller vallöftet om att sänka bränslepriset med åtminstone fem kronor litern. Reduktionsplikten bör avskaffas. Dessutom bör energiskatten, koldioxidskatten och momsen sänkas så att bränslepriset inte överstiger 18 kronor litern inklusive moms.

Avskaffa elskatterna.
Priset på el styrs av den gemensamma elmarknaden, där andra länders oansvariga energipolitik driver upp priset även för svenska konsumenter. Men elpriset styrs även av andra faktorer. Idag utgör skattesatsen inklusive moms 49 öre per kWh! Därutöver tillkommer avgifter till bland annat Svenska Kraftnät. Att skattesatserna är för höga har din regering erkänt vid flera tillfällen inte minst i form av de elstöd som betalats ut i flera omgångar.

Innan valet lovade du att skydda svenskarna mot höga elpriser. Det är dags att infria detta löfte och avskaffa elskatterna som tynger Sveriges företagare och driver upp inflationen.

Med vänliga hälsningar,

Adam Rydström
Företagarombudsmannen vid tanke- och handlingssmedjan Den Nya Välfärden

Läs mer om Företagarkravet här.