Företagarkravet: Sänk el- och bränslepriserna!

Ulf Kristersson,

Tack för att din regering lyssnade på vårt Företagarkrav och äntligen betalar ut det elstöd som ni lovade väljarna i höstas. Vi ser fram emot att även det utannonserade elstödet till företagare betalas ut snart. Din regering har trots allt mycket kvar att göra. Vi kräver Sverigepriser på el, att reduktionsplikten avskaffas och att bränslepriset sänks med fem kronor litern.

I Sverige ska svenska elpriser gälla
Sverige är EU:s största nettoexportör av elektricitet. Ungefär en femtedel av elen som produceras i landet går på export. Men trots detta enorma överskott påstår regeringen att det råder elbrist. Myten om elbrist motiverar sedan de extrema elpriserna som elbolagen använder för att berika sig själva på alla andras bekostnad. Detta sker med regeringens samtycke.

Att det råder elbrist i Europa är ingen ursäkt för att tvinga svenskarna betala tyska priser. När förtvivlade människor tvingas belåna sig för att betala elräkningen och småföretagare går i konkurs måste även du inse att experimentet med en gemensam elmarknad skadar svenska folket.

Regeringen bör snarast se till att Sverige lämnar eller omförhandlar villkoren på den gemensamma elmarknaden och tar tillbaka rätten att prissätta el efter svenska folkets behov. Elpriset ska sättas utan någon hänsyn till vad andra länder är beredda att betala. Om detta sker kommer det inte behövas några fler elstöd i framtiden.

Sänk bränslepriserna och avskaffa reduktionsplikten
Innan valet lovade M, KD, L och SD att bränslepriserna skulle sänkas med åtminstone fem kronor per liter. Dessutom skulle reduktionsplikten sänkas till EU:s lägstanivå. Din regering försöker nu bryta dessa löften med hänvisning till diverse EU-regler.

Över hälften av bensinpriset består av skatt. Inblandningen av biodrivmedel för att uppfylla reduktionsplikten höjer priset på diesel till rekordnivåer. De höga drivmedelspriserna ökar inflationen, vilket Riksbanken sedan använder som ursäkt för att höja räntan. Den höga räntan höjer kostnaderna för alla och driver på inflationen. För att kunna få bukt med inflationen, rädda företagen och säkra en levande landsbygd behöver bränslepriserna sänkas omedelbart.

Vårt Företagarkrav står fast: Överbeskattningen måste upphöra!
Priset på bränsle bör sänkas med fem kronor litern, precis som Moderaterna och övriga regeringspartier lovade. Reduktionsplikten bör avskaffas. De årliga automatiska skattehöjningarna på bränsle bör tas bort. Planerna på att förbjuda försäljningen av fossildrivna bilar redan år 2030 bör skrotas.

Med vänliga hälsningar,

Adam Rydström
Företagarombudsmannen vid tanke- och handlingssmedjan Den Nya Välfärden

Läs mer om Företagarkravet här.