Företagarkravet: Avskaffa sjuklöneansvaret!

Ulf Kristersson,

Regeringen har bestämt att företagens ersättning för höga sjuklönekostnader ska avskaffas. För staten är kostnadsbesparingen försumbar men för små företag kan sjuklönekostnaderna komma att fördubblas. Trots massiva protester från Sveriges småföretagare ligger planerna kvar. Därför kräver vi återigen att din regering tänker om. Det är dags att avskaffa företagens sjuklöneansvar!

Sjukfrånvaron i små företag är betydligt lägre än vad den är i offentliga sektorn och i större företag. Politiker förlitar sig på att de små företagen ska fortsätta skapa majoriteten av de nya jobben men bortser från riskerna som företagare tar när de anställer. Om en anställd skadar sig på fritiden eller drabbas av sjukdom är det företagaren som får stå för kostnaden, vilket gör risken att anställa väldigt stor.

Bland arbetsgivare som mottar ersättning för höga sjuklönekostnader har majoriteten en omsättning under sex miljoner kronor per år. Företagare behöver vara trygga i att de faktiskt har råd att anställa, särskilt eftersom det är svårt att veta hur stor sjukfrånvaro den nyanställda kommer ha i framtiden och hur ett eventuellt produktionsbortfall ska ersättas. Nu när företagen behöver handskas med chockhöjda räntor, ockerpriser på el och en hög inflation så innebär högre sjuklönekostnader ytterligare en extra börda som minskar drivkrafterna att anställa.

Enligt regeringen kommer avskaffandet av högkostnadsskyddet innebära en besparing för staten på 2,6 miljarder kronor. Med tanke på att företagen redan idag överfinansierar socialförsäkringssystemet och att den allmänna löneavgiften beräknas dra in 267 miljarder kronor till staten under 2024 så är det uppenbart att avskaffandet syftar till att ytterligare öka företagens kostnadsbörda snarare än att stärka statsbudgeten.

Istället för att ta bort högkostnadsskyddet bör regeringen avskaffa företagens sjuklöneansvar helt och hållet och låta arbetstagare kontakta Försäkringskassan för sjukpenning från första sjukdagen. Utan sjuklöneansvar skulle företagen få lägre administrationskostnader och bättre ekonomiska förutsättningar att klara av produktionsbortfallet som sjukskrivningar alltid medför.

Den Nya Välfärden stöds av småföretagare. Vi vet vad företagare tycker och tänker. Företagarna uppmanar dig att göra en insats för företagandet i Sverige och avskaffa företagens sjuklöneansvar. Om det skulle saknas politisk majoritet för att finansiera en sådan reform så bör åtminstone de minsta företagen med upp till tio anställda slippa sjuklöneansvaret.

Med vänliga hälsningar,

Adam Rydström
Företagarombudsmannen vid tanke- och handlingssmedjan Den Nya Välfärden

Läs mer om Företagarkravet här.