Företagarkravet: Sänk styrräntan!

Ulf Kristersson,

Det är nu uppenbart att räntehöjningarna skadar ekonomin och ökar inflationen. Därför kräver vi att regeringen ändrar penningpolitiken och får Riksbanken att sänka styrräntan innan ekonomin tar mer skada.

Sedan våren 2022 har styrräntan höjts i rekordtakt, från noll till fyra procent, vilket lett till att både privatpersoner och företag fått kraftigt ökade räntekostnader. Detta sker just när ekonomin försöker återhämta sig från covidåren, då många företag var tvungna att skuldsätta sig för att överleva påtvingade restriktioner. De rekordsnabba räntehöjningarna kommer förlänga lågkonjunkturen och har redan bidragit till en våg av konkurser.

Riksbanken har inget helhetsansvar för ekonomin utan ska enbart fokusera på att få ned inflationen till den nivå på två procent som regeringens penningpolitik bestämt.
Men din regering, som däremot har ett helhetsansvar för ekonomin, låtsas att Riksbanken kommer klara att bekämpa inflationen med styrräntan som enda medel, trots att många namnkunniga nationalekonomer förkastar den idén. För när räntan stiger måste alla höja priserna för att kompensera för ökande räntekostnader och minskat konsumtionsutrymme.

Det är uppenbart att regeringen försöker slippa ta ansvar för ekonomin. Men priset som Sveriges småföretagare får betala för regeringens ovilja att ändra penningpolitiken är högt. Svenska företag är räntekänsliga och majoriteten av företagarnas lån har rörlig ränta. Snabba räntehöjningar är katastrofala för företagare som redan i dag kämpar för rädda verksamheten.

De snabba räntehöjningarna innebär i praktiken en hastig förmögenhetsöverföring på åtskilliga miljarder från småföretag och privatpersoner till de stora bankerna. Att låta de stora bankerna göra miljardvinster på småföretagares bekostnad är ett sätt att slå undan benen för jobbskaparna i ekonomin. Hur denna politik går ihop med ”arbetslinjen” som Moderaterna förespråkat i årtionden är ett mysterium.

Regeringen har en möjlighet att genomföra ett skifte i penningpolitiken och sätta nya mål, som tar hänsyn till hela ekonomin snarare än enbart inflationsbekämpning med räntan som enda vapen. Ge Riksbanken i uppdrag att stoppa de planerade räntehöjningarna och i stället sänka styrräntan omgående!

Med vänliga hälsningar,

Adam Rydström
Företagarombudsmannen vid tanke- och handlingssmedjan Den Nya Välfärden

Läs mer om Företagarkravet här.