Företagarkravet i december: Slopa elskatterna!

Ulf Kristersson,

Regeringen lovade att skydda svenskarna mot höga elpriser. Istället har regeringen höjt priserna på el genom skattehöjningar som skadar företagen. Vi kräver att regeringen uppfyller löftena om lägre elpriser. Slopa elskatterna och inför Sverigepriser på el.

Inför svenska priser för svenska kunder.
De höga elpriserna är ett problem för alla svenskar och för företagare i synnerhet. Sverige är EU:s största nettoexportör av el men har ändå samma elpriser som länder med ett stort energiunderskott. Orsaken är EU:s gemensamma elmarknad Nord Pool, som driver upp elpriserna till ockernivåer genom att låta efterfrågan i länder som Tyskland bestämma elpriset även här. Regeringen och majoriteten av riksdagen prioriterar Bryssels intressen och elbolagens vinster framför svenska folkets behov. Denna brist på lojalitet till folket och företagen orsakar en enorm skada för generationer svenskar. Regeringen bör därför ändra prissättningsmodellen på el så att svenska kunder skyddas mot tyska priser.

Slopa skatterna på el.
Skatter och avgifter utgör ungefär hälften av elpriset och kommer snart att kosta ännu mer. Vid årsskiftet kommer energiskatten att räknas upp med inflationen, vilket innebär en höjning med över 9 procent till 53,5 öre per kWh inklusive moms! Detta kommer bli en hård smäll för företagen och förväntas driva på inflationen och minska efterfrågan i ekonomin.

EU vill utnyttja kapaciteten i Europas elnät mer effektivt och Sverige kommer därför införa en så kallad flödesbaserad kapacitetsberäkning under 2024. Men medan priserna på kontinenten förväntas gå ner kommer priserna i Sverige att gå upp. Enligt en simulering från Svenska Kraftnät kommer priset på el gå upp med i snitt 10 procent. I elområde 3 kommer ökningen bli uppemot 17,5 procent. På årsbasis beräknas elproducenterna i Sverige öka sina intäkter med 12 miljarder kronor – på alla andras bekostnad.

Utöver Nord Pools ockerpriser, energiskatt, elcertifikat och kommande flödesbaserade avgifter tillkommer även påslag från elhandelsföretagen, oskäliga nätavgifter och 25 procent moms. De totala elkostnaderna driver företag i konkurs och är ett hot mot Sveriges välstånd, som skapats genom generationers slit och möda. Det är svenska elkunder som betalat för uppbyggnaden av de kraftverk och elnät som nu genererar stora vinster åt bolag som inte sällan har sitt säte utomlands.

Det är nu dags för dig och din regering att visa solidaritet och lojalitet med folket som ni säger er företräda. Avskaffa skatterna och avgifterna på el så snart som möjligt. Då slipper du dessutom betala ut elstöd som kompensation i efterhand. Börja med att avskaffa indexuppräkningen av energiskatten och vägra implementera EU-direktiv som gör elen dyrare.

Med vänliga hälsningar,

Adam Rydström
Företagarombudsmannen vid tanke- och handlingssmedjan Den Nya Välfärden

Läs mer om Företagarkravet här.