Företagarkravet: Stoppa överbeskattningen av bilister!

Ulf Kristersson,

Under 2027 kommer EU införa ett nytt system för utsläppshandel. Svenskarna kommer då tvingas betala utsläppsavgifter som kan höja bränslepriset till över 30 kronor litern! Vi kräver att regeringen slopar införandet av EU:s utsläppshandelssystem och slutar överbeskatta bilister.

Vid årsskiftet minskades reduktionsplikten till EU:s miniminivå, vilket sänkte dieselpriset med över fyra kronor litern. I dag har Sverige lägre bränslepriser än många andra länder i Västeuropa. De lägre bränslepriserna har gynnat ekonomin, ökat efterfrågan och sänkt inflationen. Men regeringen har tyvärr inte övergett målet om att minska fordonstrafiken med hjälp av högre skatter och avgifter.

Nyligen bestämde regeringen och SD att anta ett EU-direktiv om ett nytt utsläppshandelssystem, ETS 2, som drar i gång 2027. Systemet går ut på att företagen som säljer drivmedel ska betala en straffskatt. Beloppen styrs av antalet utsläppsrätter som kommer minska varje år i syfte att göra EU ”klimatneutralt” år 2050. Priset på koldioxid och därmed bränsle kommer därför successivt öka i takt med att antalet utsläppsrätter minskar.
När ETS 2 sjösätts beräknas bränslepriserna öka med ungefär två kronor litern men redan ett par år senare tas pristaket bort, vilket innebär att bränslepriserna kan skena och hamna på över 30 kronor litern.

Sveriges bilister betalar redan idag betydligt mer i skatter och avgifter än de kostnader de orsakar i form av utsläpp, buller och vägslitage. Mer än hälften av bensinpriset utgörs av skatter. För diesel är andelen skatt över 40 procent. Skatten på bränsle höjs automatiskt med inflationen varje år. Utöver detta tillkommer bland annat fordonsskatt, skatt på trafikförsäkringspremier och trängselskatter. Att dessutom ingå i ett utsläppshandelssystem som medför kraftigt höjda bränslepriser innebär att din regering medvetet går över gränsen för vad som är rimligt.

Höga bränslepriser hämmar all ekonomisk aktivitet, skadar företagsklimatet och driver på inflationen. Att regeringen och SD låter Bryssel bestämma Sveriges bränslepriser avslöjar var de politiska prioriteringarna ligger. En sådan politik visar tydligt att din regering saknar den politiska viljan att stå upp för svenska folkets intressen. Men eftersom bränslepriserna påverkar alla svenskar, inte minst företagen, är detta inte en fråga som regeringen kan sopa under mattan.

Vi uppmanar dig och din regering att visa lojalitet med folket som ni säger er företräda. Överbeskattningen av bilister måste upphöra! Vi kräver att regeringen stoppar Sveriges deltagande i ETS 2. Dessutom kräver vi att skatterna på bränsle kontinuerligt justeras så att priset på bensin och diesel inte överstiger 18 kronor vid pumpen.

Med vänliga hälsningar,

Adam Rydström
Företagarombudsmannen vid tanke- och handlingssmedjan Den Nya Välfärden

Läs mer om Företagarkravet här.