Företagarkravet i november

Näringsministern, minska företagens regelbörda! 

Att driva företag är ingen enkel uppgift. Företagen dignar under ett av världens högsta skattetryck och en regelbörda som är i ständig förändring. Regelbördan tar tid, kostar pengar och minskar företagens investeringsvilja. Regelbördan måste minska kraftigt om Sverige ska ha en chans att konkurrera på världsmarknaden.

Många regeringar har lovat att minska företagens regelbörda. Med facit i hand så har de flesta misslyckats. Detta gäller även den sittande regeringen som även den kapitalt misslyckats med att förbättra och förenkla företagens regelbörda.

Varje år genomför SKOP en undersökning om företagens syn på regelbördan.
Varje år anger företagen att statliga regler blivit svårare att följa jämfört med året innan. En tredjedel av företagarna har numera inget förtroende alls för regeringens regelförbättringsarbete.

Det som tynger mest är skatte- och momsregler följt av specifika branschregler, arbetsrätt samt miljö- och arbetsmiljöregler. Eftersom regelbördan medför en stor kostnad för företagen, anger cirka 40 procent av företagen att regelförändringar som minskar kostnaderna skulle medföra att de skulle anställa fler. En sådan potentiell sysselsättningsökning bör inte avfärdas av en regering som fortfarande har målet att Sverige ska ha EU:s lägsta arbetslöshet. 

Regelkrångel kommer i många olika former och kanske behöver du ett konkret exempel.
Låt oss därför ta en ny regel, som försvårar livet för tusentals företagare.

Den första juli infördes ett krav på personalliggare i tre nya branscher. Närvaron måste dokumenteras för alla i verksamheten, även företagsledaren själv, make, maka, och barn under 16 år. Det spelar ingen roll om personen i fråga är anställd eller ens får någon ersättning. Om företagaren inte fyllt i sin personalliggare kan det kosta dyrt. Skatteverkets kontrollavgifter ligger på 12 500kronor, plus 2 500 kronor för varje person som inte är upptagen i liggaren.

Syftet med personalliggare är att minska skatteundandragande och skattefusk. Men när man granskar följderna närmare så är det lätt att inse att regelkrånglet inte står i proportion till det problem som politikerna vill åtgärda. En familjemedlem som hjälper till i verksamheten har inget med skattefusk att göra. En anställd som glömt att registrera närvaro i liggaren har inte heller med skattefusk att göra. Men Skatteverket kommer att behandla sådana oskyldiga ”regelbrott” med hårda handskar och avkräva saftiga böter.  

Den Nya Välfärden stöds av företagare. Vi vet vad företagare tycker och tänker. Företagarna är trötta på regler som införs utan att ha föregåtts av en grundlig konsekvensanalys.
De är trötta på regler som inte uppfyller sitt syfte och som hotar deras levebröd. De är trötta på politiker som försöker visa handlingskraft, utan någon som helst förståelse för företagens villkor.

Därför uppmanar vi dig att ta ett krafttag kring regelkrånglet. Börja med att avskaffa regler som inte uppfyller sitt syfte. Genomför grundliga konsekvensanalyser innan ni inför nya regler. Besluta om en policy som innebär att regelbördan inte ska öka från år till år. 

Med vänlig hälsning,

Adam Rydström, Företagarombudsmannen vid Den Nya Välfärden.