35 år sedan första 4-oktoberdemonstrationen

Idag för 35 år sedan tågade uppemot 100 000 människor till riksdagen för att överlämna en skrivelse med uppmaningen ”För Sverige bästa. Nej till löntagarfonder”. Demonstranterna ville stoppa socialdemokraternas planer på att socialisera produktionsmedlen.

Redan i början på 70-talet hade LO föreslagit att ägandet i privata företag skulle överföras till fackliga organisationer i syfte att reducera kapitalägarnas makt. Det skulle ske genom att en del av ett företags årliga vinst skulle omvandlas till aktier och tillfalla en fackligt styrd fond. År 1983 skulle LO:s förslag bli politik. Den 30 juni släppte den socialdemokratiska regeringen en departementspromemoria med ett färdigt förslag, som var en något mildrad version av fackförbundets idéer om socialisering.

För företagarkollektivet var hotet om socialisering skrämmande och även finansministern vid tidpunkten, Kjell-Olof Feldt, var oroad för konsekvenserna. Många befarade att företagen antingen skulle lägga ner eller fly utomlands, vilket även skedde. Bland annat IKEA och Tetra Pak lämnade landet för gott.

Men det fanns även många företagare som stannade kvar och kämpade. SAF bidrog med resurser för att genomföra en demonstration som skulle transportera demonstranter till Stockholm. Hundratals bussar, tåg och flyg tog demonstranterna till huvudstaden för manifestationen som skulle äga rum den 4 oktober 1983. Liknande demonstrationer ägde rum på olika håll i landet fram till 1986.

Stiftelsen Den Nya Välfärden grundades för 30 år sedan. Grundaren och ordföranden Patrik Engellau var mycket involverad i 4:e oktoberkampanjen. Den Nya Välfärden började, i samförstånd med SAF, använda begreppet ”4-oktober för entreprenörskap” 1991/92 i vår kampanj för sänkta arbetsgivaravgifter. Sedan blev detta temat för vårt hela arbete för ett bättre företagsklimat.

Datumet den 4 oktober användes bland annat år 1993 då vi i vår tidning uppmanade läsarna att delta i Sveriges största fax-demonstration. Den 4 oktober skulle de skicka ett fax till sin riksdagsledamot till stöd för Den Nya Välfärdens krav. Vår årliga tidning hette ”4-oktober” fram till 2010.

Med tiden kom minnet av löntagarfondsstriden att avta hos allmänheten. Idag är dagen mest känd som kanelbullens dag. Men för oss som arbetar på Den Nya Välfärden är den 4 oktober fortfarande datumet som påminner om att kampen för ett bättre företagarklimat aldrig upphör!