Konkurrenskommissionen: Luleå kommun satte sig över kollektivavtal vid offentlig upphandling

I en utredning av den oberoende expertgruppen Konkurrens­kommissionen, en del av Den Nya Välfärden, kritiseras Luleå kommun för att vid upphandling av taxitransporttjänster ställt lönekrav som inte stämmer med gällande kollektivavtal.

Luleå kommun har två gånger under 2018 försökt genomföra en upphandling av skolskjuts och övriga taxitransporter. Som villkor för att få lämna anbud har kommunen ställt krav på förarnas minimi­löner, som kommunen hävdat skulle motsvara villkoren i det centrala kollektivavtalet.

– När man ställer krav på minsta lön vid offentlig upphandling får kravet inte vara högre än vad som följer av gällande kollektivavtal, säger Lennart Palm ledamot av Konkurrens­kommissionen. Kommunen har dock struntat i detta och ställt krav på fast månadslön, eftersom kommunen inte ansåg att det var lämpligt med provisionslön, som också följer av kollektivavtal.

Efter att detta överklagats beslutade förvaltningsrätten att hela upphandlingen skulle göras om, eftersom lönekravet ansågs bryta mot lagen. Då det visade sig att kommunen upprepade samma lönekrav även i den nya upphandlingen fick domstolen, bara tre månader senare, gripa in på nytt och återigen besluta att upp­handlingen ska göras om.

– Det är anmärkningsvärt att Luleå kommun fortsätter att ställa samma krav fast domstolen fastlagt att det är olagligt. Än värre är att kommunen ansett sig kunna bedöma vad som är lämpligt i ett kollektivavtal, och därigenom satt sig över den svenska lönemodellen. Det finns därför anledning att rikta allvarlig kritik mot Luleå kommun, som numera förklarat sig följa lagen – avslutar Lennart Palm.

Utredningen går att läsa här.