Flygplatsaffär olaglig

Kammarrätten har upphävt stödet om 15 miljoner kronor till PEAB som köpte Ängelholm Helsingborg Airport. Företagarombudsmannen har tidigare kritiserat flygplatsaffären eftersom den innebar ett olagligt stöd till köparen. 

Stödet på sammanlagt 15 miljoner kronor finansierades av Region Skåne och kommunerna Helsingborg, Landskrona, Båstad, Höganäs, Åstorp, Ängelholm och Örkelljunga.

– Kommunerna har gett köparen ett riktat kontantstöd vilket strider mot kommunallagen. Olagliga kommunala affärer kostar skattebetalarna enorma summor och konkurrensen mellan företag snedvrids dessutom, säger Micha Velasco, Företagarombudsman vid Stiftelsen Den Nya Välfärden.

– I juli kommer ny lagstiftning som innebär att stödmottagare tvingas återbetala sådana här olagliga stöd. Det är mycket glädjande för skattebetalarna och bra för företagarklimatet i Sverige, säger Micha Velasco.

Läs utredningen här.