Fler olagliga presentaffärer av Norrbottens läns landsting

Den oberoende expertgruppen Konkurrenskommissionen, sammankallad av Stiftelsen Den Nya Välfärden, har tidigare uppmärksammat två fall då Norrbottens läns landsting brutit mot lag vid köp av presenterartiklar. Affärernas värde uppgår till miljonbelopp. Nu riktar expertgruppen ännu en gång kritik mot landstinget för olagliga presentaffärer. Under ett drygt år har landstinget, utan gällande avtal och utan offentlig upphandling, köpt presentartiklar av en lokal företagare för mer än 500 000 kronor. Det strider mot lagen. Landstingets agerande har snedvridit konkurrensen på marknaden för presentartiklar.

– Gång på gång bryter landstinget i Norrbottens län mot upphandlingslagen. Miljonaffärer genomförs på ett sätt som strider mot svensk lag och mot bakomliggande EGdirektiv, säger Sigvard Berglöf, ledamot i expertgruppen Konkurrenskommissionen.

– Konkurrenskommissionen har på kort tid presenterat tre exempel på att Norrbottens läns landsting inte följer lag. Rimligen bör ledning för landstinget nu se över sina upphandlingsrutiner och rutiner för upphandlingar av presentartiklar i synnerhet, framhåller expertgruppen i sin granskning.

 

Läs utredningen här: KKO 2005-07