Fel, fel, fel av Boden

Expertgruppen Konkurrenskommissionen, sammankallad av Stiftelsen Den Nya Välfärden, har nu formellt slutfört sin granskning av Bodens agerande i den så kallade tvättsåpan. Kritiken är hård. Boden får enligt lag inte lämna anbud på landstingets tvätt, det strider både mot näringsprincipen och mot lokaliseringsprincipen i kommunallagen. Kommunen får inte heller gå i borgen för ett enskilt företag. Förutom att det strider mot kommunallagen utgör detta antagligen otillåtet statsstöd enligt EU:s bestämmelser. Att Boden (i sin tur) köpte tvätttjänster av Tvätten i Boden AB utan upphandling i konkurrens är även detta en överträdelse av lag. Kommunens agerande har snedvridit konkurrensen på tvätterimarknaden.

– En kommun ska, givetvis, följa lag. Det har inte Bodens kommun gjort utan kommunen har överträtt både kommunallagen och upphandlingslagen. Förutom att det uppenbarligen är felaktigt skadar ett sådant beteende allmänhetens och näringslivets förtroende för kommunen, säger Lennart Palm, ledamot i Konkurrenskommissionen.

– Det finns undantag i upphandlingslagen som gör att en kommun kan köpa tjänster direkt från ett företag. Till exempel om kontraktets värde är lågt, om det föreligger oförutsedd brådska, om tjänsterna framställs enbart för forskning eller experiment, eller om tjänsterna, på grund av konstnärliga skäl, bara kan levereras av det aktuella företaget. Expertgruppen framhåller i sin granskning att inget av lagens undantag är möjliga att tillämpa som försvar för Bodens agerande.

 

Läs utredningen här: KKO 2005-025-027