Miljözon, ålderszon eller krångelzon

Stockholm, Göteborg, Malmö och Lund har infört miljözoner för att minska utsläppen av avgaser i innerstäderna. Nu kritiseras bestämmelserna som reglerar zonerna av Företagarombudsmannen, en del av tankesmedjan Den Nya Välfärden. Ombudsmannen pekar på att buss- och lastbilsägare måste ansöka om miljötillstånd i var kommun för sig, trots att kraven är identiska i de fyra kommunerna. Dagens regler är kopplade till fordonens ålder, även det kritiseras av Företagarombudsmannen, som menar att det vore rimligare att reglerna var kopplade till fordonens utsläpp av avgaser än till deras ålder.

– Syftet med miljözonerna, att minska avgaserna i innersstäderna, är givetvis lovvärt. Men reglerna behöver förändras. I dagsläget förbjuds gamla bilar. Åldersdiskriminering av fordon är i och för sig inte förbjudet. Det är fel att förbjuda miljövänliga fordon, bara för att de är gamla, säger Mårten Hyltner, jurist vid Företagarombudsmannen.

– En åkare med ett äldre fordon måste ansöka om dispens i var kommun för sig, Stockholm, Göteborg, Lund och Malmö. Det är onödigt krångligt, eftersom de fyra kommunerna ställer samma miljökrav. Det borde räcka med en ansökan. Det skulle innebära mindre krångel för företagaren, och mindre arbete för kommunerna, säger Mårten Hyltner, jurist vid Företagarombudsmannen.

 

Läs utredningen här: FO 2005-001