Fiskare vann mot A-kassan

En fiskare nekades A-kassa för att han överklagade ett beslut från Fiskeriverket om indragen fiskerilicens. Med Företagarombudsmannen som ombud överklagade fiskaren A-kassans beslut. Förvaltningsrätten har nu gett fiskaren och Företagarombudsmannen rätt.

Förvaltningsrätten anser att när en yrkeslicens upphör försvinner möjligheten att vidta åtgärder i näringsverksamheten. En process i domstol för att få fortsatt yrkesfiskelicens kan inte innebära att fiskaren vidtagit åtgärder i näringsverksamhet. Därmed har fiskaren under perioden haft rätt till A-kassa.

– A-kassan har uppenbarligen feltolkat reglerna. Arbetslösa företagare utan yrkeslicens har i praktiken nekats all inkomst. Även företagare måste ha rätt att överklaga myndighetsbeslut utan att för den skull riskera sin inkomst, säger Micha Velasco, Företagarombudsman vid Den Nya Välfärden.

– Detta innebär att samtliga företagare som bedriver verksamhet med licenskrav, till exempel inom taxi-, åkeri- och bussbranschen kan ha rätt till A-kassa vid överklagande av licensbeslut, säger Micha Velasco, Företagarombudsman vid Den Nya Välfärden.

Läs utredningen FO 2011-003 här.