Bara en tredjedel av företagarna tycker att företagarklimatet är gynnsamt

En tredjedel – 36 procent – av Sveriges företagare tycker att företagarklimatet är gynnsamt. En fjärdedel tycker att det är ogynnsamt. Resten svarar varken/eller. Samtidigt anser nästan hälften av företagarna – 45 procent – att Alliansregeringen förbättrat företagarklimatet.

Sedan 2007 har Stiftelsen Den Nya Välfärden mätt företagarklimatet två gånger om året. Opinionsundersökningsföretaget SKOP har frågat svenska företagare om företagarklimatet varit gynnsamt eller ogynnsamt och hur de ser på regeringens insatser.

Fram till valet 2006 när Alliansregeringen tillträdde hade svenska företagare en mycket negativ bild av företagarklimatet i Sverige. Efter 2006 har företagarna givit uttryck för en mer positiv inställning. Men även om företagarklimatet inte längre anses dåligt så betraktas det inte heller som bra.

De större företagen med mer än 50 anställda har en något mer positiv inställning till företagarklimatet. Bland dem anser 40 procent att företagarklimatet är gynnsamt. – Företagarna hade stora förväntningar på vad Alliansregeringen skulle göra, säger Patrik Engellau, ordförande i Stiftelsen Den Nya Välfärden. Bara genom att tillträda skapade Alliansregeringen ett bättre företagarklimat om man ska döma av våra undersökningar.

Samtidigt finns ett groende missnöje med att regeringen under de senaste åren gjort så lite för att förbättra företagarklimatet.

 

Läs utredningen här.