Det kommunala bolaget Laholmshem har brutit mot upphandlingslagstiftningen

Konkurrenskommissionen har gjort två utredningar som visar att det kommunala bostadsbolaget Laholmshem brister i offentlig upphandling. Bolaget skulle ha upphandlat i konkurrens men köpte istället varor och tjänster direkt från vissa bolag till betydande värden. Detta strider mot upphandlingslagstiftningen och har satt konkurrensen ur spel.

– Laholmshem har skyldighet att följa lagen om offentlig upphandling (LOU), men i flera fall har bolaget struntat i lagen. Istället har bolaget beställt tjänster för bl.a. golvläggning och fastighetsförvaltning direkt från utvalda företag. Direkttilldelningarna sätter konkurrensen ur spel och gör också att de boende kan ha fått för höga kostnader eftersom inga andra leverantörer har fått vara med och konkurrera, säger Per Arne Sundbom, ledamot i Konkurrenskommissionen.

– Konkurrenskommissionens båda utredningar visar att Laholmshem har agerat i strid med lagen. Det är oacceptabelt och det skadar även konkurrensen och företagarklimatet, säger Per Arne Sundbom. Det är dock positivt att Laholmshem, efter Konkurrenskommissionens påpekande, avser att se över sina upphandlingsrutiner.

 

Läs utredningen här: PM 2 KKO 11-041-042 Laholmshem