Fel att företag krävs på 25 000 för sen blankett

Växjö kommun har krävt Markservice i Växjö AB på 25 000 kronor i en så kallad miljösanktionsavgift. Orsaken är att företaget startat upplagsverksamhet utan att skicka en blankett om detta till kommunens miljöförvaltning. Men det är kommunen som hyr ut marken till bolaget och kommunen har därmed både känt till verksamheten innan den påbörjades och bedömt den som inte miljöfarlig. Det konstaterar nu företagarombudsman Mårten Hyltner vid Den Nya Välfärden, som menar att miljösanktionsavgiften därmed är uppenbart oskälig.

– Syftet med anmälningsplikten är att kommunen innan en verksamhet påbörjas ska kunna bedöma om den kan godtas ur miljösynpunkt. Det är en rimlig ordning. I detta fall har dock kommunen känt till, och i nyttjanderättsavtalet till och med reglerat, Markservice i Växjös verksamhet. Därmed är miljösanktionsavgiften på 25 000 kronor uppenbart oskälig, säger Mårten Hyltner, företagarombudsman vid Den Nya Välfärden.

– En företagare har här kommit i kläm på grund av att enheter inom kommunen inte har kommunicerat med varandra. Det är en brist i företagarklimatet i Växjö kommun, säger Mårten Hyltner, företagarombudsman vid Den Nya Välfärden.

 

Läs utredningen här: FO 2006-011