Miljonupphandling av gatubelysning olaglig

Konkurrenskommissionen, en oberoende expertgrupp sammankallad av Den Nya Välfärden, kritiserar nu Mönsterås kommun för en upphandling av gatubelysning som genomfördes i våras. Både formella och materiella fel begicks. Kommunen tillämpade fel upphandlingsförfarande, vilket bland annat innebar att upphandlingen inte annonserades i EU:s tidning. Kommunen antog vidare ett så kallat orent anbud, som inte uppfyllde skallkraven och därför inte ens skulle ha tagits med i bedömningen. Kommunen frångick vidare sin egen värderingsmodell. Om kommunen följt förfrågningsunderlaget skulle två andra leverantörer ha vunnit och priset hade sjunkit från 6,6 miljoner till 5,7 miljoner kronor. Kommunens agerande har snedvridit konkurrensen, framhåller expertgruppen.

Offentlig upphandling skall som regel alltid ske i konkurrens på lika villkor. Så har inte skett i detta fall, utan upphandlingen annonserades inte som lagen föreskriver. Det vinnande anbudet var vidare orent och skulle därför ha förkastats. Kommunen värderade slutligen anbuden i direkt strid mot sitt eget förfrågningsunderlag. Konkurrensen snedvreds härmed, framhåller Konkurrenskommissionen i sin granskning.

Mönsterås agerande snedvrider konkurrensen på marknaden genom att inte behandla alla leverantörer lika och genom att inte vara affärsmässigt. Skattebetalarna riskerade därmed att tvingas betala onödigt mycket för ny gatubelysning, säger Sigvard Berglöf, ledamot i expertgruppen Konkurrenskommissionen.

 

Läs utredningen här: KKO 2006-020