Olagligt sopavtal värt 37 miljoner kronor

Nu riktar Konkurrenskommissionen, en oberoende expertgrupp sammankallad av Stiftelsen Den Nya Välfärden, kritik mot kommunalförbundet Avfallshantering Östra Skaraborg. Förbundet, som består av Hjo, Karlsborg, Skövde, Tibro och Töreboda kommun, har tecknat avtal om sopförbränning med Skövde Värmeverk AB till ett värde av 37 miljoner kronor. Avtalet skulle, enligt expertgruppen, rätteligen upphandlats i konkurrens. Upphandlingslagen kräver bland annat att upphandlingen annonseras för att alla aktörer ska ha samma möjlighet att delta. Avfallshantering Östra Skaraborg tecknade emellertid avtal direkt med värmeverket. Därmed bröt förbundet mot upphandlingslagen, något som har snedvridit konkurrensen på marknaden.

Avtalet om sopförbränning står i strid mot upphandlingslagen. Den för lagen och för de bakomliggande EGdirektiven centrala principen om likabehandling har åsidosatts av kommunalförbundet. Därmed har konkurrensen mellan företagen i renhållningsbranschen snedvridits, framhåller expertgruppen i sin granskning.

Kommunalförbundet var enligt upphandlingslagen skyldig att genomföra en offentlig upphandling. Det finns undantag från lagens krav på upphandling i konkurrens, men inget av undantagen var tillämpliga i detta fall. Trots detta valde förbundet att teckna 37miljonersavtalet direkt med Skövde Värmeverk, säger Inger RidderstrandLinderoth, ledamot i den oberoende expertgruppen Konkurrenskommissionen.

 

Läs utredningen här: KKO 2006-015