Dyr sophämtning om landstinget får bestämma

Stockholms läns landsting har gjort en upphandling av sophämtning. Det är det helägda fastighetsbolaget Locum AB som i november 2002 begärde in anbud. Sex renhållningsfirmor skickade in offerter. I bedömningen av anbuden tillmättes priset liten betydelse. Det vinnande bolaget fick uppdraget trots att det var nästan fyra gånger dyrare än det billigaste bolagets anbud.

– Man blir alltid misstänksam om ett anbud som är fyra gånger så dyrt som ett annat framstår som ”ekonomiskt mest fördelaktigt”, säger G Rune Berggren, ordförande i Konkurrenskommissionen.

Konkurrenskommissionen – som är en privat expertgrupp sammankallad av stiftelsen Den Nya Välfärden – har i ett avgörande granskat upphandlingen. När landsting och andra myndigheter gör större inköp ska det ske genom upphandling i konkurrens. Motivet är att företag ska konkurrera på lika villkor och att motverka risken för vänskapskorruption och otillåten favorisering av vissa företag framför andra. En konsekvens av lagen är att myndigheter får ett så bra pris som möjligt.

I Locums anbudsförfrågan fanns det tre kriterier angivna; ”kvalitet”, ”resurser och organisation” samt ”ersättning”. Men det framgick inte hur bedömningen skulle ske. Förvånande nog togs nästan ingen hänsyn alls till priset. Därför fick ett bolag med ett anbud på 1.940.000 kronor uppdraget, trots att det fanns flera anbud som låg lägre. Det billigaste var så lågt som 518.000 kronor.

Konkurrenskommissionen har riktat kritik mot Locum AB och upphandlingsförfarandet på två punkter:

För det första saknas det stöd i förfrågningsunderlaget för att värdera de tre delarna i anbuden så olika som Locum gjorde.

Renhållningsbolagen har för det andra inte känt till hur anbuden skulle bedömas. Det kan lämna utrymme för en subjektiv bedömning av anbudsgivarna. Detta står helt i strid med lagens krav om affärsmässighet. Därför har processen inte varit likvärdig för de olika bolagen.

 

Läs utredningen här: KKO 2003-04