Olagligt kontrakt på driften av landstingets lokaler

Locum AB sköter sedan 1994 driften av alla Stockholms läns landsting lokaler. Men uppdraget har felaktigt upphandlats utan konkurrens med andra företag. Och dessutom upprätthållits under alltför lång tid.

– Företag ska behandlas lika av myndigheter, oavsett vem som äger dem. Att landstinget äger Locum saknar betydelse. Det är oacceptabelt att företaget skött landstingets lokaler i snart tio år utan att behöva konkurrera om pris och kvalitet, säger Lennart Palm, jurist och ledamot i Konkurrenskommissionen.

Konkurrenskommissionen – som är en privat expertgrupp sammankallad av stiftelsen Den Nya Välfärden – har i ett avgörande granskat frågan. När landsting och andra myndigheter gör stora inköp ska det ske genom upphandling. Motivet är motverka risken för vänskapskorruption och otillåten favorisering av vissa företag framför andra.

Locum är ett bolag som ägs helt av landstinget i Stockholms län. Sedan 1994 har företaget skött driften av landstingets fastigheter. Locum har haft det övergripande ansvaret för städning, reparationer, sophämtning och så vidare. Kontraktet, som inte upphandlats i konkurrens, har löpt vidare eftersom vare sig Locum eller landstinget sagt upp det. Nyligen förnyades det fram till 2005. Det innebär att Locum snart ansvarat för skötseln av landstingets hus i tolv år. Under hela den aktuella tiden har inga andra anbud begärts in och inga andra firmor har fått möjlighet att lägga bud på verksamheten.

Konkurrenskommissionen har riktat kritik mot Stockholms läns landsting på två punkter.

För det första ska alla företag behandlas lika av landstinget. Detta gäller även bolag som är delvis eller helt ägda av landstinget. Landstinget har i detta fall favoriserat Locum på ett otillåtet sätt.

För det andra har landstinget undvikit nya upphandlingar genom så kallad tyst förlängning av avtalet med Locum. Den innebär att kontraktet förlängs automatiskt om ingen av parterna aktivt säger upp det. Landstinget agerande har således inneburit en rad av olagliga direktupphandlingar som skett utan konkurrens.

 

Läs utredningen här: KKO 2003-05