Skattemyndigheten beskattar bilfirmor felaktigt

Enligt en svensk regel, som enligt EU var ett otillåtet handelshinder, kunde bilfirmor före 1999 inte införa begagnade bilar i eget namn. Däremot hade de rätt att införa begagnade bilar som ombud för privatpersoner. En del bilfirmor gjorde detta och passade samtidigt på att fuska med momsen. Eftersom det var svårt för skattemyndigheterna att avgöra vem som fuskat och vem som inte fuskat med momsen tycks de, i fall av tveksamhet, utgått från att fusk förekommit. Robert Nordell med firma Contrade och Harry Hermansson med firma HHs Bil var två bilhandlare som vid skatterevision tvingades betala dubbel moms plus skattetillägg.

Felaktig momsbeskattning av skattemyndigheten

Enligt en svensk regel, som enligt EU var ett otillåtet handelshinder, kunde bilfirmor före 1999 inte införa begagnade bilar i eget namn. Däremot hade de rätt att införa begagnade bilar som ombud för privatpersoner. En del bilfirmor gjorde detta och passade samtidigt på att fuska med momsen. Eftersom det var svårt för skattemyndigheterna att avgöra vem som fuskat och vem som inte fuskat med momsen tycks de, i fall av tveksamhet, utgått från att fusk förekommit. Robert Nordell med firma Contrade och Harry Hermansson med firma HHs Bil var två bilhandlare som vid skatterevision tvingades betala dubbel moms plus skattetillägg.

Contrade och HHs Bil lät ett antal privatpersoner köpa begagnade bilar i Belgien och Tyskland. Eftersom bilarnas importörer och ägare var privatpersoner erlades moms i Belgien respektive Tyskland på vanligt sätt. Efter transport till Sverige såldes bilarna till Contrade och HHs Bil som sedan sålde dem vidare som vilka begagnade bilar som helst.

Sedan förbudet mot att yrkesmässigt införa begagnade bilar upphävts råkade bilfirmorna ut för skatterevision. Skattemyndigheterna bestämde sig för att bilinförseln via privatpersoner gjorts för att bilfirmorna försökte fuska med momsen. Att firmorna kunde visa upp fakturor avseende olika bilar där privatpersoner angavs som köpare brydde sig myndigheterna inte om. Skattemyndigheterna anförde vidare att firmorna borde försöka få tillbaka den utländska momsen om den nu betalats, något som var omöjligt eftersom privatpersoner stått som köpare. Detta innebär att bilarna i praktiken belades med dubbel moms, både moms i inköpslandet och moms i Sverige.

Skattemyndigheterna anser sig inte kunna ansvara för konsekvenserna av dess beslut. ”Momsreglerna har varit klara”, skriver myndigheten till Företagarombudsmannen. ”Skattemyndigheten måste tillämpa de regler ML (momslagen) föreskriver… Möjligen skulle man kunna tänka sig att de handlare som berörs av problematiken kan hävda att staten genom aktuella bestämmelser (inte momslagstiftningen) orsakat deras verksamhet skada.”

Skattemyndigheterna menar vidare att momsfusket var så vanligt att det var enklast för dem att dra alla bilfirmor över en kam (att ”tillämpa… allmänna bestämmelser”). Om någon oskyldig drabbades kunde han ju alltid få rätt i domstol efteråt (”I Nordells fall bör en rättslig prövning av hans fall i förvaltningsdomstolarna ge honom rätt i vissa frågor om hans version stämmer.”)

–Trots påstötningar från EU har regeringen hållit fast vid de olagliga handelshindren i fyra år, säger Företagarombudsmannen. Detta har bland annat medfört en omfattande diskriminering av importörer av begagnade bilar i förhållande till generalagenter för nya bilar.

–Företagare har kommit i kläm när två regelverk slirat mot varandra. Det ankommer nu på regeringen att tillse att de företagare som åsamkats skada och i vissa fall tvingats i konkurs ges möjlighet till upprättelse genom lämpliga medel. Privatpersoner som tvärtemot EU-direktiv tvingats avgastesta sina importerade bilar fram till 1999 uppmanas nu av Justitiekanslern att begära skadestånd hos staten. Justitiekanslern borde pröva om bilfirmorna har rätt till skadestånd av staten och i så fall uppmana firmorna att söka sådan, anser Företagarombudsmannen.

 

Läs utredningen här: FO 03-001