Den Nya Välfärdens chefjurist Pär Cronhult kritiserar Bodens 25-åriga avtal med Ilija Batljans SBB

Bolaget SBB kommer köpa Ersta galleria och Medborgarhuset. Dessutom kommer SBB köpa 10 000 kvadratmeter byggrätter i centrala Boden. Där kommer SBB utveckla ett trygghetsboende om cirka 40 lägenheter och även uppföra ett parkeringshus. Kommunen kommer bägge fall bli SBB:s hyresgäst i 25 år.

Den Nya Välfärdens chefjurist Pär Cronhult är kritisk till kommunens agerande och menar att parkeringshuset och trygghetsboendet bör ses som en förtäckt byggentreprenad.

– Men den information jag har fått är detta en tydlig lagöverträdelse. Det är en förtäckt byggentreprenad som borde ha upphandlats. Bygget avser en specialbyggnad för äldreboende på kommunens initiativ, i syfte att täcka ett behov hos kommunen. Den finansiella risken ligger inte hos byggföretaget utan hos kommunen. SBB bygger inte det här äldreboendet eller parkeringshuset på spekulation utan de har försäkrat sig om att ta hem den här affären på 25 år.

Läs hela artikeln på realtid.se