Företagarkravet: Avskaffa företagens sjuklöneansvar

Ardalan Shekarabi,

Företagens ansvar för sjuklön sänker inte sjuktalen. Istället leder sjuklöneansvaret till att företagens benägenhet att anställa minskar i en tid då coronapandemin lett till arbetslöshetsnivåer som Sverige inte upplevt sedan 90-talet. Det är dags att avskaffa företagens sjuklöneansvar.

Under rådande coronapandemi har svenskarna fått rådet att stanna hemma vid minsta tecken på Covid-19-symptom. För att kompensera företagen för ökad sjukfrånvaro tog staten över kostnaden för sjuklön mellan april och juli. Tyvärr tog din regering inte chansen att göra denna kostnadsfördelning permanent.

Sjuklönereglerna syftar till att få arbetsgivarna att ta ett ansvar för att minska sjukfrånvaron. Men om en anställd skadar sig i en fritidsaktivitet, eller blir sjuk av ett virus, så har sjukfrånvaron ingenting med arbetsmiljön att göra och ligger således utanför företagens kontroll. Ändå tvingas företagen stå för kostnaden.

Sjukfrånvaron i små företag är betydligt lägre än vad den är i offentliga sektorn och i större företag. Små företag tar ansvar för sina anställda. Politikerna förlitar sig på att de små företagen ska fortsätta skapa majoriteten av de nya jobben. Men att vara företagare innebär en stor ekonomisk risk. Företagarna behöver vara trygga i att de faktiskt har råd att anställa, särskilt eftersom det är svårt att veta hur stor sjukfrånvaro den nyanställda kommer ha i framtiden.

En rimlig ordning vore att den anställde anmäler sjukfrånvaro till Försäkringskassan redan dag ett och sedan får sjukpenning istället för sjuklön. Företagen skulle då få lägre administrationskostnader och bättre ekonomiska förutsättningar att klara av sjukskrivningar. För produktionsbortfallet som följer på sjukfrånvaro är i sig en tillräckligt hård smäll, särskilt för små företag.

Den Nya Välfärden stöds av småföretagare. Vi vet vad företagare tycker och tänker. Företagarna uppmanar dig att göra en insats för företagandet i Sverige och avskaffa företagens sjuklöneansvar. Om det skulle saknas politisk majoritet för att finansiera en sådan reform så bör åtminstone de minsta företagen med upp till tio anställda slippa sjuklöneansvaret.

Adam Rydström,
Företagarombudsmannen, Den Nya Välfärden

Här kan du läsa mer om Företagarkravet.