Demoskop-undersökning: Svenskarna anser att invandringen är för stor

En ny Demoskop-undersökning, beställd av Den Nya Välfärden, visar att allmänhetens uppfattning om invandringen har förändrats i en mer negativ riktning. Hela 58 procent av befolkningen anser numera att invandringen till Sverige är för stor. Endast 8 procent anser att den är för liten.

Stiftelsen Den Nya Välfärden uppdrog åt opinionsundersökningsföretaget Demoskop att undersöka hur allmänheten ser på invandringen till Sverige. Genom att sammanställa en serie opinionsundersökningar från 2010 till och med 2015 kan Den Nya Välfärden visa på en tydlig förändring i opinionen.

Enligt undersökningen syns en ökad invandringskritisk opinion hos befolkningen. Hela 58 procent av allmänheten tycker numera att invandringen är för stor. Siffran kan jämföras med 2012, då samma grupp endast utgjorde 45 procent av befolkningen. Man anser även att invandring idag är dyrare än någonsin.

Det har tidigare funnits en skillnad mellan låg- och högutbildades attityd till invandringen, vilket tagit sig uttryck i att lågutbildade haft en mer negativ attityd, men skillnaden är på väg att utjämnas. Under mätperioden har högutbildade med en negativ inställning till invandringen ökat från 39 till 49 procent. Det är också denna grupp som står för den största ökningen av negativ opinion.

Vid sidan av högutbildade har den största ökningen av negativ opinion skett hos Vänsterpartiets och Kristdemokraternas väljare.

– Att SOM-institutets stora mätning, som presenterades i april 2015, inte visade på samma tydliga förändring i opinionen kan förklaras med att de inhämtade sin information under tidig höst 2014 medan Demoskop genomförde sin undersökning i månadsskiftet januari-februari 2015. Det är tydligt att det har skett en stor attitydförändring gällande invandringspolitiken sedan årsskiftet, säger Patrik Engellau, ordförande i Stiftelsen Den Nya Välfärden.

Den negativa inställningen till invandringen har vuxit både hos regeringspartiernas och allianspartiernas väljare. Bland regeringspartiernas väljare har den grupp som anser att invandringen är för stor ökat från 35 till 40 procent; bland allianspartiernas väljare har densamma ökat från 48 till 60 procent.

Bortsett från Sverigedemokraternas väljare är Moderaternas och Kristdemokraternas väljare mest kritiska till invandringen.

Läs undersökningen här.

Läs Demoskops kommentar till undersökningen här.